Toimitusaika 2-7 työpäivää!

  Ostoskori on tyhjä.

  YKSITYISYYSPOLITIIKKA

  Asiakkaan henkilötietojen käsittely
  o Asiakas antaa täten sosfoodsupply.com:lle suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

  o Sosfoodsupply.com verkkokauppa on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä, yrityksesi välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS.
  o Tilauksen esittämisen yhteydessä sosfoodsupply.com:lle välitetyt Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan asiakasrekisteriin ja niitä käytetään Myyntisopimuksen täyttämiseen ja Asiakkaille Tuotteiden tarjoamiseen. Asiakas suostuu yhteystietojen käyttöön sosfoodsupply.com:ltä tarjousten saamiseen. Asiakkaalla on aina oikeus hakea tarjousten lähettämisen lopettamista ja/tai yhteystietojen poistamista tietokannasta.  
  o Korttisuoritusten yhteydessä käytetään talous- ja ammattitoiminnan alan kohtuullisen keskitason vaatimukset täyttäviä turvallisuusjärjestelmiä.
  o Sosfoodsupply.com ei näe Asiakkaan korttitietoja. Maksun suorittamiseen ohjataan Asiakas kolmannen henkilön eli Maksekeskusen turvalliseen ympäristöön. Maksun suorittamisen yhteydessä Asiakas sisäistää tietonsa Maksekeskusen palvelimessa olevaan tietokantaan ja tiedot säilytetään Maksekeskusessa olevassa palvelimessa. sosfoodsupply.com ei ole vastuullinen tietojen käytöstä Maksekeskusessa.
  o Henkilötietojen lähteenä ja niiden käsittelyn perustana on Käyttöehtojen mukaisen asiakassuhteen aiheutuminen verkkokaupasta tilauksen esittämisen yhteydessä. Henkilötietojen käsittely on sopimussuhteen edellytyksenä.
  o Rekisteriin merkittävät Asiakkaan tilausta koskevat henkilötiedot ovat henkilötunnus, sukunimi, etunimi (etunimet), katu, talo, asunnon numero, taajama tai kaupunki, postinumero, puhelinnumero, osoite, maksutapa, Käyttöehtojen hyväksyminen ja suostuminen myyntitarjousten saamiseen.
  o Henkilötietoja käsittelee sosfoodsupply.com omistaja Tactical Solution OÜ, y-tunnus 14046945, Farmi tee 18, Viiratsi 70101, Viljandi vald, Eesti.
  o Asiakkaan henkilötietojen suoja on varmisttettu kaikkia laista johtuvia vaatimuksia noudattaen.
  o Sosfoodsupply.com sitoutuu olemaan välittämättä rekisteriin tallennettuja henkilötietoja kyseisissä Käyttöehdoissa mainitsemattomille kolmansille henkilöille. 
  o Verkkokaupalla on oikeus välittää Asiakkaan henkilötiedot kolmansille henkilöille, kun henkilötietojen käsittelyä koskeva velvollisuus johtuu laista.
  o Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevia henkilötietoja, tehdä tietoihin muutoksia tai hakea henkilötietojen poistamista kriisioit.ee tai kuljetuspalvelun toteuttajan rekisteristä.
  o Asiakas antaa sosfoodsupply.com verkkokaupalle suostumuksen tilauksen vahvistuksen lähettämiseen tilauksen esittämisen yhteydessä sisäistettyyn sähköpostiosoitteeseen.
  o Asiakas antaa sosfoodsupply.com verkkokaupalle suostumuksen mainosten ja myyntitarjouksen lähettämiseen Asiakkaan tilauksen tekemisen yhteydessä sisäistettyyn s-postiosoitteeseen, kun Asiakas on tilauksen tekemisen yhteydessä tehnyt merkinnän, että hän haluaa saada kyseisiä ilmoituksia (rastilla vastaavassa ruudussa). Asiakkaalla on oikeus myöhemmin peruuttaa suostumus lähettämällä kyseinen ilmoitus sähköpostiosoitteeseen info@sosfoodsupply.com

  Henkilötietojen käsittely

  Millaisia henkilötietoja käsitellään
  o nimi, puhelin ja sähköpostiosoite;
  o tuotteiden toimitusosoite;
  o pankkitilin numero;
  o tuotteiden ja palvelujen hinta ja maksamiseen liittyvät tiedot (ostohistoria);
  o asiakastuen tiedot.

  Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään
  Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn ja tuotteiden toimitukseen.
  Ostohistoriaa (ostopäivä, tuote, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostetuista tuotteista ja palveluista yleiskatsauksen saamiseen ja asiakkaan mieltymysten analysointiin.
  Pankkitilin numeroa käytetään asiakkaalle rahan palauttamiseen.
  Henkilötietoja kuten sähköposti, puhelinnumero, asiakkaan nimi, käsitellään tuotteiden myyntiä ja palvelujen toteuttamista koskevien asioiden hoitamiseen (asiakastuki).
  Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkon tunnistetietoja käsitellään verkkokaupan palvelun toteuttamisessa ja verkon käyttötilastoihin. 


  Oikeudellinen peruste
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttäminen. Henkilötietojä käsitellään laista johtuvan velvollisuuden täyttämisen tarkoituksessa (kirjanpito ja kuluttajariidan ratkaisu).
  Vastaanottajat, joille henkilötietoja välitetään
  Henkilötiedot välitetään verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallintaan ja asiakkaiden ongelmien ratkaisuun.
  Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitulle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Kun kysessä on kuriirilla toimitettava tuote, välitetään yhteystietojen lisäksi myös asiakkaan osoite.  
  Kun verkkokaupan kirjanpidon toteuttaa palveluntarjoaja, välitetään henkilötiedot palveluntarjoajalle kirjanpidon toteuttamisen tarkoituksessa.  
  Henkilötietoja voi välittää tietoteknologisten palvelujen tarjoajille, mikäli se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai hostauksen varmistamiseen.


  Turvallisuus ja luoksepääsy
  Henkilötietoja säilytetään ELKDATA OÜ palvelimissa, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen liittyneissä maissa. Tiedot voi välittää maihin, joiden tietosuojatason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi ja Yhdysvaltojen yrityksille, jotka noudattavat Privacy Shield-järjestelyn sääntöjä.
  Pääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin verkkokaupan käyttöä koskevien teknisten kysymysten ratkaisemisen ja asiakastuen palvelun tarjoamisen yhteydessä. Verkkokauppa käyttää asianmukaisia fyysisiä, hallinnollisia ja tietoteknologisia turvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi sattumalliselta tai laittomalta hävittämiseltä, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja julkistamiselta.
  Henkilötietojen välittäminen verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (kuten kuljetuspalvelun toteuttajat ja hostaus) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden välisten sopimuksien perusteella. Valtuutetut käsittelijät sitoutuvat soveltamaan henkilötietojen käsittelyn yhteydessä asianmukaisia suojatoimenpiteitä.


  Henkilötietoihin tutustuminen ja korjausten tekeminen
  Henkilötietoihin voi tutustua ja tehdä korjauksia verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Kun osto on suoritettu ilman käyttäjätiliä, voi henkilötietoihin tutustua asiakastuen välityksellä.


  Suostumuksen peruuttaminen
  Kun henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksella, on asiakkaalla oikeus peruuttaa suostumus ilmoittaen siitä asiakastuelle sähköpostilla.


  Säilittäminen
  Verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä poistetaan henkilötiedot, lukuun ottamata tietoja, joita tarvitaan kirjanpitoon tai kuluttajariidan ratkaisuun. Kun verkkokaupasta on osto suoritettu ilman asiakastiliä, säilytetään ostohistoriaa kolme vuotta. Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvien asioiden yhteydessä säilytetään henkilötiedot maksun suorittamiseen tai vanhentumisajan saapumiseen saakka. Kirjanpitoon tarvittavia tietoja säilytetään seitsemän vuotta.

  Poistaminen
  Henkilötietojen poistamiseen on otettava sähköpostilla yhteys asiakastukeen. Poistamishakemukseen vastataan viimeistään kuukauden sisällä ja tarkennetaan tietojen poistamisen aika.


  Siirto
  Sähköpostilla esitettyyn henkilötietojen siirtämishakemukseen vastataan viimeistään yhden kuukauden sisällä. Asiakastuki toteaa henkilön ja tiedottaa siirrettävistä henkilötiedoista.


  Suoramarkkinointi
  Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiin, kun asiakas on antanut kyseisen suostumuksen. Kun asiakas ei halua saada suoramarkkinointi-ilmoituksia, on valittava viestin alaosassa oleva asianmukainen linkki tai otettava yhteys asiakastukeen. 
  Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinoinnin tarkoituksessa (profilointi), on asiakkaalla oikeus milloin tahansa esittää vastaväitteitä henkilötietojen alustavaa tai jatkuvaa käsittelyä ja muun muassa profiilianalyysin toteuttamista koskien ilmoittaen siitä asiakastuelle sähköpostilla.


  Erimielisyyksien ratkaiseminen
  Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät erimielisyydet ratkaistaan asiakastuen välityksellä (info@sosfoodsupply.com). Valvontaviranomaisena toimii Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

  Huomi! Säilöntäaineeton!

  Maistuva ruokavarasto joka kriisitilanteeseen!